• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

DOBRODOŠLI U SVIJET ULAGANJA!

OAIF Future fund LOGO

OAIF Future fund

Otvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom “Future fund” Banja Luka

OMIF Maximus fund

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Maximus fund“

OAIF Opportunity fund

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“

ONIF Cash fund

ONIF Cash fund.

ONIF Kristal cash plus fund

ONIF Kristal cash plus fund.

Želite investirati?

Otvoreni investicioni fondovi • Koraci do investiranja • Zašto investirati?

O nama

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine, sa ciljem formiranja Privatizacionog investicionog fonda prikupljenim vaučerima građana, njihovim ulaganjem u preduzeća u procesu njihove privatizacije te upravljanje vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima a u ime i za račun akcionara Fonda.


Donošenjem Zakona o investicionim fondovima Društvo je uskladilo akta i organizaciju prema Zakonu, i izvršilo upis u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci dana 29.06.2007.godine pod brojem 071-0-REG-07-001111.


Djelatnost Društva je upravljenje imovinom investicionih fondova.Image

Obavještenja