• Pozovite nas
    + 387 51 320 230

  • Pošaljite nam mail
    info@kristalinvest.com

DUIF Kristal Invest

Skupština akcionara

Thaler Vermogensverwaltung GmbH

513.370           44,64%

Dr. Mag Georg Thaler

445.641           38,75%

Kristal konsalting a.d. Banja Luka

190.989           16,61%

Upravni odbor

Jelena Mrkobrada, dipl. ecc., predsjednik
Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-58-348-4/15 od 26.06.2015.godine

Dr Georg Thaler, mag.ecc., član
Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-58-348-3/15 od 26.06.2015.godine

Tripko Krgović, dipl.ecc., član
Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-51-874-3/16 od 29.12.2016.godine

Osnovni podaci

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka

Skraćeni naziv: „Kristal invest“ a.d. Banja Luka

Adresa: Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 51 320 230

Fax: + 387 51 307 266

E-mail: info@kristalinvest.com

Web site: www.kristalinvest.com

Naziv registarskog suda: Osnovni sud u Banjoj Luci

Broj i datum upisa: 071-0-REG-07-001111 od 29.06.2007.godine

Matični broj: 01935615

Osnovni kapital: 1.150.000,00 BAM

Ukupan broj emitovanih akcija: 1.150.000

Nominalna vrijednost akcije: 1,00 BAM

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Goran Klincov, izvršni direktor Društva

Rješenje KHOV RS za obavljanje poslova direktora br. 01-UP-58-345-1/15

Nenad Tomović, izvršni direktor Društva

Rješenje KHOV RS za obavljanje poslova izvršnog direktora br. 01-UP-51-637-2/16

Transakcioni računi: 555100 00144684 88 Nova banka a.d. Banja Luka

567162 22002397 96 Sberbank a.d. Banja Luka

562099 81348214 92 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka

Radno vrijeme: Radnim danima od 08:00 do 16:00 časova